Na czym polega korekta językowa?

Przy zawodowym pisaniu tekstów należy posiadać nie tylko umiejętność przelewania swoich myśli na papier, ale też wiedzę o zasadach ortograficznych.

Bywa tak, że po stworzeniu dużej liczby artykułów, następne godziny trzeba poświęcić na sprawdzenie ich poprawności logicznej, składniowej czy mówiąc szerzej – gramatycznej. Żeby naprawić ewentualne błędy, można zlecić analizę zawodowym redakcjom. Jeśli autor nie czuje się kompetentny w tym zakresie, to będzie to idealne rozwiązanie. Pojedynczy artykuł lub dłuższy tekst poddaje się redakcji albo korekcie językowej – na czym dokładnie polega różnica?

CZYM JEST REDAKCJA?

Najprościej mówiąc, redakcja to zadania mające na celu edycję tekstu pod kątem logicznym i stylistycznym. Usuwa się też zbędne fragmenty zajmujące miejsce, to jest ważne szczególnie, kiedy artykuł idzie do publikacji. Zawodowe redakcje prowadzą najczęściej jakieś medium – gazetę, portal czy stację telewizyjną bądź radiową. Obecnie używa się zamiennie słów „dziennikarz” i „redaktor”, jednak wszelkich poprawek dokonywali redaktorzy po sporządzeniu tekstu przez dziennikarza.

CZYM JEST KOREKTA JĘZYKOWA?

Korekty przeprowadza się na mniejszą skalę w tekście. Dotyczy to podstawowych błędów ortograficznych czy interpunkcyjnych. Korekta językowa nie skupia się na ogólnej spójności artykułu, nanosi jedynie zmiany w poszczególnych słowach i zdaniach. W najnowszych programach tekstowych albo w popularnych smartfonach, znajduje się wbudowana funkcja korekty, która automatycznie poprawia drobne błędy. Niewątpliwie przyspiesza to pracę przy pisaniu.

PODSUMOWANIE – REDAKCJA A KOREKTA JĘZYKOWA

Podstawowe różnice między redakcja a korektą, to przede wszystkim stopień pracy. Redakcja koncentruje się na całym tekście, jego budowie i spójności oraz przekazywanej treści, z kolei korekta językowa poprawia błędy ortograficzne oraz interpunkcyjne. Korekta jest również mniej czasochłonna od redakcji. Profesjonalni pracownicy branży, czyli dziennikarze lub copywriterzy, wykonują te dwie czynności jednocześnie. Problem pojawia się, gdy teksty chcemy oddać do sprawdzenia firmie działającej w tym zakresie, wtedy trzeba wybrać między opcją korekty a redakcji.