Co to jest redakcja tekstu?

Zawód dziennikarza czy publicysty naznaczony jest ciągłą redakcją. Czyli czym właściwie? Redakcja przez ostatnie kilkadziesiąt lat nabrała różnych znaczeń. Pisząc wiele tekstów wykształcają się pewne nawyki i utarte sformułowania, najlepiej sprawdzające się przy czytaniu. Z

Zatem nic dziwnego, że autor z czasem przestaje zwracać na nie uwagę. Sprawdzający artykuł muszą być wtedy szczególnie wyczuleni na popełniane błędy i powtórzenia szpecące przyszłą publikację. Dlatego usuwają ewentualne pomyłki oraz niepotrzebne fragmenty. Dzięki ich pracy, autor unika lekkiej kompromitacji.

REDAKCJA – ZADANIA, CELE I ZNACZENIE

Określeniem „redakcja” można nazwać dwie rzeczy; zespół ludzi pracujących w branży dziennikarskiej lub medialnej albo czynność służącą poprawie jakości artykułu. Przez lata pojęcia „redaktor” i „dziennikarz” stały się właściwie synonimami. Jednak to ten pierwszy dba o poziom publikacji.

Zadaniem redaktorów jest czytanie tekstów i równoczesne nanoszenie w nich poprawek. Redagowanie ma na celu korygowanie m. in. ewentualnych błędów logicznych lub składnię w artykule oraz przygotowanie go do druku. Odpowiednio „naprawiony” tekst pozwala zachować prestiż pisma i dalej poruszać poważne tematy społeczne.

REDAKCJA TEKSTU

Zatem redakcją nazywamy czynności sprawiające, że sporządzony tekst uniknie możliwych błędów. W profesjonalnych redakcjach pracuje zazwyczaj większa liczba ludzi, którzy mogą jednocześnie pisać i sprawdzać treść. Pomagają w tym specjalne programy komputerowe z autokorektą.

Kiedy pracujemy jako copywriter, możemy liczyć zazwyczaj na własną uwagę. Dlatego po każdym napisanym artykule, trzeba poświęcić trochę czasu na jego ponowną lekturę, najlepiej dwukrotną.

Musimy sprawdzać spójność logiczną, poprawność sformułowań oraz stylistykę, nie mówiąc już o ortografii. Niewłaściwe redagowanie pracy spowoduje, że zleceniodawca może nie być zadowolony, a wtedy nasza kariera zahamuje lub całkiem się zatrzyma, więc warto dbać nie tylko o długość, ale również o wartość tekstu.