Tekst w reklamie

Reklama jest obecna z ludźmi od zarania dziejów. Już w starożytności, w czasach, gdy kształtowały się pierwsze ludzkie osady i pierwsze miasta, ludzie starali się nakłonić innych do kupna ich towarów czy też wymiany na inne.

Początkowo reklama dotyczyła głównie towarów, gdyż właśnie one były najbardziej pożądane, miała także charakter lokalny i miała raczej niewielki zasięg. Reklama z czasem bardzo ewoluowała, a za jej główny rozkwit uznać można druga połowę XX wieku, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

To właśnie wtedy i właśnie tam reklama zaczęła pojawiać się na masową skalę i trafiać do dużo szerszego grona odbiorców. Obecnie reklama to coś bardzo powszechnego, coś, z czym mamy do czynienia na co dzień, nie tylko w środkach masowego przekazu i na ulicy, ale również w Internecie. Obecnie to właśnie przestrzeń internetowa stanowi najbardziej pożądane miejsce dla pojawienia się reklamy.

Tekst w reklamie jest tym, co od zawsze było wykorzystywane po to, by nakłonić innych do zakupu danego towaru czy usługi. To właśnie słowa, obok na przykład oprawy graficznej, czy muzyki, stanowią bardzo ważne i potężne narzędzie reklamy. Tekst w reklamie ma bardzo często funkcję perswazyjną.

Perswazja ta jednak jest zwykle bardzo subtelna i nie rzuca się w oczy od razu. Jest raczej ukryta i ma działać na podświadomość potencjalnych klientów (podobnie zresztą jak obraz, dźwięk i ogólny przekaz). Perswazja ta nie musi mieć formy nakłaniania. Słowa mogą sugerować na przykład to, że dany produkt lub usługa ma wiele innych dodatkowych funkcji, które mogą sprawić na przykład, że poczujemy się szczęśliwsi, bardziej spełnieni i zadowoleni z własnego życia. A wszystko to dzięki dokonaniu jednego zakupu.

Słowo to potężne narzędzie, które bez wątpienia ma dużą moc. Tekst w reklamie od wieków pełni niezwykle ważną funkcję, która aktualna jest do dziś. Pomimo tego, że forma reklamy bardzo się zmieniła, jej podstawy pozostały niezmienne. Jedną z tych podstaw jest właśnie właściwie użyty tekst reklamowy.