Jakie to są błędy leksykalne?

Praca jako copywriter wymaga wykształcenia warsztatu pisarskiego. Jaki jest na to najlepszy sposób? Po pierwsze – dużo czytać, ta czynność wzbogaca nasze słownictwo i wyobraźnię, konieczną do tworzenia konkretnych tekstów.

Po drugie – dużo pisać, obojętnie czy oficjalne artykuły czy „do szuflady”. Dzięki temu wyćwiczymy styl oraz układ zdań. Po trzecie – być kreatywnym, trzeba się odnaleźć w każdym zleconym temacie. Nawet kiedy opanujemy te trzy ważne kroki, to zawsze może wkraść się błąd w treści. Dlatego po zakończeniu pracy należy przeprowadzić redakcję tekstu, a wtedy zobaczymy pomyłki jakich wcześniej nie byliśmy świadomi. Na co zwracać szczególną uwagę?

LEKSYKA

Leksyka, czyli cały zasób słów jaki posiada dany język. Stanowi część nauki zajmującej się językoznawstwem. Zbiór leksykalny stanowi podstawę do zgłębiania słowotwórstwa i ewolucji języka, na jego fundamencie rozwija się także składnia, fonologia, fonetyka, semantyka oraz kilka innych dziedzin.

Osobną dyscypliną jest leksykologia, która stara się śledzić aktualny zbiór słownictwa i jego ewolucję przez poprzednie stulecia. Da się wyróżnić w większości słów leksem – pewną istotną część wyrazu występującą w odmianach, np. słowo pisać; naPISałem, zaPISałem, PISmo itd.

Skupiając się na pisaniu można nieopacznie popełnić błąd leksykalny. Zwykle zalicza się go do błędów stylistycznych. Polega na użyciu wyrazu niezgodnie z jego aktualnym znaczeniem, często wynika to z pomyłki fonetycznej, przykładowo: zamierzamy napisać „internet”, a w ostateczności wyszło nam „internat”. Występują również inne rodzaje błędów leksykalnych – złe zapisanie słowa, niezgodnie z poprawną formą czy umieszczenie wyrazu, którego znaczenie jest całkiem odmienne. W konsekwencji występuje w naszym artykule chaos oraz zupełnie przeciwstawne odczytanie przez nową osobę.

Znaczącą rolę przy leksyce odgrywa wspomniana wyżej semantyka, to ona określa znaczenie słowa i bada kolejne etapy jego przemian. W historii można wyróżnić wiele wyrazów, które całkiem przekształciły swój pierwotny sens, dlatego ważne jest ich odpowiednie użycie i wystrzeganie się tych pomyłek w tekstach.